• 0212 763 40 06
  • 0542 284 34 24
  • Karacaköy Mah. Çatalca – İstanbul

Eskiden bir Rum köyü olan Karacaköy ‘ün tarihi 1410’lu yıllara dayanmaktadır. İstanbul’un fethinden sonra ilk köye girme cesaretini kazanan Topal Osman ağa ve Karaca Ahmet Paşa adlarındaki iki Türk sancaklarından Topal Osman ağa köyü 3 km güneyinde bulunan Belgrat Köyünde Bizanslılar tarafından şehit edilmiş, diğer sancaktar Karaca Ahmet Paşa anısına beldeye KARACAKÖY ismi verilmiştir. Eski bir Rum köyü olan karacaköy ‘e , Bulgaristan’dan altı hane Türk’ün yerleşmesi ile Türkleşme başlamış,1877 Plevne savaşından sonra yine Bulgaristan’dan gelen Türk aileleri ile 50 haneye yaklaşan nüfusu ile bir Türk köyü haline gelmiştir. Bu göçmen olayı 1923 yılı Cumhuriyetin ilanına kadar devam etmiş ve Karacaköy beldesi164 haneye ulaşmıştır. Yapılan Lozan antlaşmasına uyularak Drama’ dan , Langaza’dan, Osaviç’ten 308 hane gelmiş ve Karacaköy’ yerleşmişlerdir.

Beldemizin en eski ve halen kullanılmakta olan binası şu anda Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılmaktadır. Tarihi 1405’lere dayanan bu tarihi yapıt iki defa yangın tehlikesi geçirmiş restore edilerek okul, karakol, muhtarlık binası olarak kullanılmaktadır. Beldenin tarihi yapıtları arasında 1924 yılında yapılan cami, 1926 yılında yapılan sağlık ocağı, 1968 yılında yapılan ilköğretim okuludur. Karacaköy beldesi şu anda 800 hanelidir. Karacaköy de ikamet edenlerin %99 ev sahibi, %1 kiracıdır. Geçim kaynağı olarak % 25 aile geçimini tarımdan, % 60 aile işçilik ve emekten, % 15 ailede diğer yönlerden geçimini sağlamaktadır. Önemli kazanç kaynakları ormancılık, çeltik, fasulye, ziraatıdır. Sütçülükte ayrıca bir katkıda bulunmaktadır.
Beldede ortaokul, orman işletme şefliği, sağlık ocağı, postane, eczane vb. bulunması nedeniyle diğer köyler içinde bir merkez konumundadır. Ayrıca 2500 nüfuslu beldede haftada bir Cuma günleri Pazar kurulmakta, yöre halkı ve civar köylerden gelen halk her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Karacaköy halkı muhtarını 1900 yılında seçmiş 1995 yılı haziran ayında belde olana kadar 29 muhtar Beldeye hizmet vermiştir. Haziran 1995 ‘te ilk Belediye Başkanını ve merkez mahalle muhtarlığı kurulması ile de 30. muhtarını seçmiştir. Karacaköy orman işletmesinin 27 bin hektar ormanlık alanı vardır. Karacaköy’ün güneyinde Belgrat, Çiftlikköy köyleri, ormanlık arazi olarak küçük kuşkaya, Büyükkuşkaya, ile Hasan dağı tepeleri, Kürtdere, Çiftlikköy deresi, Belgrat deresi, Hamza deresi gibi dereler bulunmaktadır.

Marmara denizini Karadeniz’e bağlayan eski Bizans suları da bulunmaktadır. Kuzeyde Nirengi Tepe, Karasu deresi bulunmaktadır. Karasu deresinin başlangıç yeri Hasan tepe, Naltepe, gibi tepelerdir. Ayrıca çobankule çayırı da bu kesimdedir.

Çobankule çayırı çok önceleri Balık kurutulup, Çiroz yapımında kullanılan bir bölge olduğu söylenmektedir. Sayfiye yeri olabilecek güzellikte bir yer olarak göze çarpmaktadır.

Karacaköy’ün arkasında Karadeniz bulunur. Ayrıca burada Musa iskelesi Ormanlı plajı gibi güzel plajlar vardır. Tarihi sınır derede buradadır. Eski zamanlarda buranın geyiği, karacası bitmez diye söyleniyormuş ama usulsüz avlanmalar insanların doğayı düzensiz olarak kullanmalarından dolayı geyik soyu tükenmiş, şu anda Karaca, Tilki, Çakal, tavşan, sansar gibi hayvanlar ile yaban domuzu bulunmaktadır. Ormanlık arazide geniş yapraklı ağaçlardan meşe, yüksek rakımlarda kayın, gürgen gibi ağaçlar bulunmaktadır. Ot türünde orman florası çok zengindir, mantar çok boldur. Ancak orman bölge şefliği elemanlarının yoğun çalışma neticesinde bölgede halk bilinçlendirmiş olup mantar zehirlenmesi hiç görülmemektedir. Karacaköy’ün en önemli Kültür etkinlikleri Hıdrellez kutlamaları ve Belediyenin organize ettiği toplu sünnet şenlikleridir. Hıdrellez kutlamaları Karaman dere yolu üzerindeki Kum ocağına yakın bir bölgede yapılmaktadır. Burası yakın bir zamanda Milli park haline dönüştürülecektir. Hıdrellez kutlamalarına, tüm çevre köyler, çevredeki fabrika personeli topluca katılmaktadır. Çevirmeler yapılıp, çeşitli eğlenceler düzenlenmektedir. Toplu sünnet şölenleri de Ağustos ayı içerisinde yapılmakta olup çeşitli sanatçıların katkılarıyla vatandaş sünnet törenlerini eğlenceli bir şekilde toplu olarak yapmaktadır.

Karacaköy’ ün en eski etkinliği ise meşhur deve güreşleridir. Orman köylüsü olan Karacaköylüler, sarp yerdeki odunları indirmek için deve kullanırlarmış. Bu yüzden Karacaköy’ de oldukça çok sayıda deve bulunurmuş. Her yıl Kasın ayında deve güreşleri düzenlenmekte olup bu güreşlere, Çanakkale’den ve Kabakça’dan gelen develer de katılırmış ancak traktörlerin bölgede yaygınlaşması, sonucunda deve kullanımı bırakılmış ve dolaysıyla deve güreşleri de tarihe karışmıştır.

© Copyright 2019 Designed by İncekalem Dijital Medya